Den digitale udvikling kan gavne din virksomhed

Den digitale og teknologiske udvikling er uden tvivl eksponentiel, og her sker innovation blandt andet gennem en kombination af teknologier. Udviklingen har en stor indflydelse på alle forretningens dele af værdikæden – flere, der man har set tidligere. Derfor er der mange virksomheder verden over, som er gået i gang med, eller som står over for, at skulle ændre på dele af eller hele deres kerneforretning. Fordi udviklingen er i fuld gang, bliver virksomheder nødt til at tænke nyt og ændre på den måde, de driver deres forretning på, og dette er uanset størrelse, industri og ejerskab.

 

Om vi vil det eller ej, så sker den teknologiske udvikling i sådan en fart, at det snart er svært for den menneskelige hjerne at forstå. En del af den digitale og teknologiske udvikling er blandt andet de mange effektive IT-løsninger, som virksomheder kan vælge imellem. Med den rigtige digitale løsning er det muligt at effektivisere og udvikle ens forretning. Dermed er den digitale udvikling med til at åbne nye muligheder, især hos de mindre og mellemstore virksomheder. De rigtige og mest effektive løsninger kan være med til at forbedre bundlinjen, opnå mere tilfredse kunder samt en nemmere hverdag for medarbejderne i virksomheden.

 

Når virksomheder implementerer effektive IT-løsninger, kan det blandt andet være med til at få et bedre overblik gennem eksempelvis digital kørselsplanlægning. Digital kørselsplanlægning kan ligeledes reducere kørslen markant samt øge antallet af kundebesøg, som i sidste ende fører til et forøget salg. Et andet eksempel er, hvor virksomheder, der tidligere har haft en træg proces med at registrere timeforbrug, implementerer et nyt system, hvor deres medarbejdere på en tablet kan registrere deres timer, som derefter overføres til virksomhedens økonomisystem. På den måde undgår man den gammeldags og langsommelige metode med først at skrive det ned på papir og derefter at indtaste det manuelt i et system. Det er både med til at undgå flere fejl, minimere papirarbejde, give bedre overblik og ligeledes et bedre faktureringsgrundlag – og sidst men ikke mindst giver det gladere medarbejdere og mere tilfredse kunder.

 

Er man en produktionsvirksomhed, kan man ligeledes både effektivisere og øge ens konkurrencekraft ved at implementere nye IT-løsninger. Det er blandt andet muligt at effektivisere arbejdsgange, planlægge hurtigere og ikke mindst bedre i forhold til kundernes ønsker og behov, når der opstår ændringer i disse. Dermed er der betydelige gevinster, når man vælger at implementere de helt rigtige løsninger. Vi kan dog alle blive enige om, at digitalisering i virksomheden kan virke uoverskueligt, men for mange er det et vigtigt strategisk indsatsområde, som betyder en øget produktivitet og konkurrenceevne. Derfor er det vigtigt, at virksomheden kommer i gang. Her er et godt råd at tænke stort men starte i det små, så skal det nok få succes.